Når du har fået stillet diagnosen aldersrelateret macula degeneration eller blot AMD, så får man også beskeden om at dit syn gradvist bliver dårligere og dårligere, og at der ikke findes nogen behandling, der kan kurere eller bare hjælpe mod lidelsen. Nogen læger anbefaler behandling med vitaminer, men den generelle holdning er at der ikke kan gøres noget.

Men det er de ikke enige i hos Boel Akupunktur. Her har de i mange år behandlet med akupunktur mod AMD med rigtig gode resultater til følge. Der arbejdes med moderne akupunktur, og ifølge forsknings resultater og gennemgang af journaler, bedret synet hos ca 80% af deres patienter.

AMD betyder at det område, Makula, der sidder bagerst i øjet, og som bruges til at se skarpt, bliver forringet. Årsagen til AMD er dårlig cirkulation i nethinden, hvilket betyder at affaldsstofferne ikke kan komme væk og friske næringsstoffer ikke kan komme til.

Hos ældre ses ofte en tør AMD, og i praksis mister man evnet til at se må deltaljer og blandt andet at genkende folk man møder på gaden, man mister læsesynet og bliver det meget slemt kan man ikke se hvad man har på sin tallerken før et måltid. Lidelsen fører dog ikke til helt blindhed.