For lægerne er der ikke så meget at stille op, når en patient får konstateret øjensygdommen amd. Sygdommen er den hyppigste årsag til nedsat syn og blindhed i den vestlige verden. 

Hos acunova.dk har de gode erfaringer med at behandle eller forbedre synet hos patienter med amd med et akupunkturforløb. Patienten skal igennem et behandlingsforløb, hvor de får akupunktur to gange om dagen i enten en uge eller to uger. Acunova.dk oplever, at akupunkturen forbedrer tilstanden for 7 ud af 10 af deres patienter. For nogle bliver deres syn helt op til 80 % bedre efter behandlingen. 

Amd blev tidligere kaldt øjenforkalkning. Synet bliver gradvist dårligere, så den ramte mister evnen til at se skarpt. Det kan være meget generende i forhold til at læse, udføre nørklearbejde og bevæge sig rundt udenfor, hvor det bliver svært at se kantstene eller køre bil. Nogle bliver helt blinde af amd. Det er derfor en meget alvorlig sygdom. 

Acunova.dk har specialudviklet en akupunkturform til behandling af amd. De har gennem mange år eksperimenteret med, hvilke punkter på kroppen, der gav de bedste resultater i forhold til at forbedre synet. Deres behandling er derfor skræddersyet, patienter med øjensygdomme som amd. 

Få mere information om, hvordan et akurpunkturforløb hos acunova.dk kan mindske amd